Solenergi

Nordic Energy Partner levererar och installerar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Med ökande miljömedvetenhet och stigande energipriser blir solcellsanläggningar allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag. Med minimal miljöpåverkan och en överlägsen ekonomi då en solenergianläggning inte har någon driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energipriset av kapitalkostnaden. En låg ränta och en lång amorteringstid, eller pengar ur madrassen, ger ofta bra lönsamhet. Nordic Energy Partner är certifierade installatörer av Solel.

Solstrålningen har momentant upp till 1000 W effekt per kvm och innehåller drygt 1 000 kWh energi per kvm och år i Sverige.

  • Solpaneler-Pagaende-Arbete

Solceller på din villa

Nordic Energy Partner hjälper dig att forma ditt solcellspaket. Från bidrag för solceller hos energimyndigheten till att efter montering välja rätt elbolag för försäljning. Vi har bra pris både på specialkonstruktioner som ersätter takpannor genom integrerade solceller i taket till standardiserade solcellspaket.

Solceller för företag

Nordic Energy Partner erbjuder solceller till ditt företag. Oavsett om ditt företag är i staden eller på landsbygden, industri eller jordbruk. Genom våra erfarna elektriker anpassar vi solcellerna till den befintliga elinstallationens kapacitet. Genom vårt projekteringsverktyg kan vi beräkna elproduktion från solcellsanläggningen samt beräkna framtida behov av inköpt el. Skuggberäkningar, uppbyggnad av byggnader anläggningar i vårt simuleringsprogram ger en god insyn över värdet av investeringen.

Solcellsparker

För att i framtiden kunna växla bort de skadliga energislagen inom elproduktion behöver fler solcellsparker byggas. Nordic Energy Partner erbjuder projektledning, projektering av solcellsparker och som en del i det söker vi obrukbar odlingsmark. Internationellt är solcellsparker på väg att bli ett vanligt inslag, vilket NEPAB tror även kommer vara i Sverige i framtiden.

Vi på NEPAB tror på en personlig kontakt där vi kan hitta den bästa lösningen för just din fastighet/verksamhet.

Kontakt

Thomas
076-888 20 30
Thomas@nepab.nu

 

Magnus
070-296 61 71
Magnus.lagergren@nepab.nu

Återförsäljare för:

  Rexel